COLOFON

Tijdschrift Privacy is een initiatief van Stichting Privacy Nederland (SPN) en wordt uitgegeven door de Privacy Publishing Group (PPG).
Deze uitgave verschijnt vier keer per jaar en is gratis digitaal beschikbaar op deze website. Op verzoek kan tegen kostprijs worden beschikt over gedrukte versies van Tijdschrift Privacy.

UITGEVER
Privacy Publishing Group (PPG BV)

HOOFDREDACTEUR
Romeo Kadir

Froukje Wiendels (ad interim maart t/m mei 2016)
René Schellingerhout (ad interim januari t/m december 2015)

EINDREDACTIE
Romeo Kadir 

Timon ten Berge
Marjo Oligschläger

REDACTIE

Froukje Wiendels (maart t/m mei 2016)
Myrna Akkerman (jan t/m maart 2016) Wetgeving en jurisprudentie veranderen snel. Oudere uitgaves kunnen oude regelgevingen beschrijven.
Rene Schellingerhout (2015)

FOTOGRAFIE

Liesbeth Dinnissen Fotografie
Joris Louwes
Johan Martens

RAAD VAN ADVIES
Stichting Privacy Nederland (SPN)

VORMGEVING
Ontwerpstudio G.O.

COPYRIGHT
Alle kopieerrechten en publicatierechten van Tijdschrift Privacy berusten exclusief bij de uitgever, Privacy Publishing Group (PPG BV). Wilt u citeren uit Tijdschrift Privacy dan graag met bronvermelding en link naar: www.tijdschriftprivacy.nl

AANSPRAKELIJKHEID
Tijdschrift Privacy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor de meningen en opinies van de diverse auteurs in gepubliceerde artikelen. Wetgeving en jurisprudentie veranderen snel. Oudere uitgaves kunnen oude regelgevingen beschrijven. Wij stellen uw feedback op prijs.

TpTransCONTACT

eindredactie@tijdschrijftprivacy.nl

Telefoon redactie: 06-19628978

Telefoon secretariaat SPN: 06-47210645