Kees Kolff over zijn bedrijf WerkFlow en de samenwerking met Stichting Privacy Nederland

“Gezamenlijk banenplan voor privacyfuncties biedt kansen”

Mensen die aan de zijlijn staan terug laten keren op de arbeidsmarkt. Dat is de missie van re-integratiecoach Kees Kolff met zijn bedrijf WerkFlow. Stichting Privacy Nederland (SPN) ondersteunt hem hierbij. “De Europese Data Protectie Verordening biedt mensen nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Daarom hebben we samen met SPN een banenplan ontwikkeld”, aldus de re-integratiecoach.

Tekst en fotografie: René Schellingerhout

50 51 en 52 Kees Kolff Werkflow 1Kolff is sinds 2001 actief in de re-integratiebranche. Drie jaar geleden richtte hij WerkFlow op. Zijn bedrijf begeleidt mensen zonder werk naar een baan. “Wij bieden mensen een kans die al langere tijd in een uitkeringssituatie zitten. Het kan gaan om mensen die tijdens of na een reorganisatie arbeidsbegeleiding krijgen, langdurig zieken of om mensen die vanwege fysieke of mentale beperkingen lastig aan werk komen.”Kolff vertelt aan de hand van een voorbeeld wanneer zijn bedrijf in beeld komt. “Stel, je wordt als werknemer langdurig ziek waardoor je je werk niet meer kunt doen. Je werkgever gaat dan samen met jou op zoek naar aangepast werk binnen en/of buiten zijn organisatie. Vervolgens kan Werkflow worden ingeschakeld om dit proces te ondersteunen. Wij bieden de cliënt een loopbaan- of re-integratietraject aan. Hoe zo’n traject eruit ziet, hangt af van de specifieke situatie van de cliënt.”

Kracht

Mensen komen bij WerkFlow binnen via gemeenten, het UWV en het bedrijfsleven. Het bedrijf is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met psychische problemen als een burn-out, stress en een depressie. Kolff. “Ons team telt twee erkende psychologen met aanvullende specialisaties naar wie we cliënten kunnen doorverwijzen. Hierdoor kunnen we diagnoses stellen en behandelingen uitvoeren tijdens het re-integratietraject. In die gecombineerde aanpak van diagnose, behandelen en werkbegeleiding ligt onze kracht. Het vergroot de kans op blijvend herstel en het werkt preventief in de toekomst.” WerkFlow is thuis in verschillende behandelmethoden waaronder mindfullness, ACT, NLP en cognitieve gedragstherapie.

“In die gecombineerde aanpak van diagnose, behandelen en werkbegeleiding ligt onze kracht”

WerkFlow is in het bezit van ‘Blik op Werk’, een keurmerk voor de re-integratiebranche. Cliënten en opdrachtgevers waarderen de aanpak van het bedrijf, zo blijkt uit een tevredenheidsonderzoek. “Van opdrachtgevers kregen we een acht, van cliënten zelfs een negen”, zegt Kolff trots.

Baangarantie

De enthousiaste Kolff zoekt voor zijn cliënten werkplekken bij bedrijven die mensen een kans willen bieden. De mensen zelf hebben daar veel baat bij, heeft Kolff vaak ondervonden. “Ik zocht voor één van onze cliënten met een WAJONG-uitkering een werkervaringsplaats. Bij Stichting Privacy Nederland kreeg hij die kans. Deze jongen bloeide in een mum van tijd helemaal op.” Dit contact legde de basis voor een intensievere samenwerking met SPN. “De stichting biedt mensen de kans weer werkervaring op te doen, WerkFlow begeleidt hen hierbij”, licht Kolff de werkverdeling toe. “We hebben besproken hoe we meer zouden kunnen betekenen voor onze cliënten. Door onze krachten te bundelen hebben we een projectplan opgesteld voor mensen die al langere tijd een uitkering hebben. Zij krijgen met dit plan een interne opleiding. Na de opleiding volgt een baangarantie met een halfjaarcontract, ofwel bij SPN zelf ofwel bij één van hun opdrachtgevers. Die baangarantie maakt dit plan ook aantrekkelijk voor gemeenten en het UWV. Zij willen niets liever dan hun cliënten laten doorstromen naar een baan. WerkFlow en SPN hebben daar nu een concreet plan voor.”

“Gemeenten en het UWV willen niets liever dan hun cliënten laten doorstromen naar een baan. WerkFlow en SPN hebben daar nu een concreet plan voor.”

Kolff en SPN denken dat de vraag naar privacyfuncties de komende jaren zal toenemen, vooral als gevolg van de naderende Europese Data Protectie Verordening. “Deze verordening biedt mensen nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Ik kan met dit banenplan in de hand tegen gemeenten of het UWV zeggen: ‘ik heb een vraag van een organisatie voor een privacyfunctionaris, hebben jullie kandidaten die een carrière willen starten als privacyfunctionaris?”

Verbinding door raad en daad

De samenwerking met SPN bevalt Kolff prima. “We zijn open naar elkaar en bundelen onze krachten waardoor er voor de werkzoekende kansen ontstaan. SPN en WerkFlow voelen beide de verantwoordelijkheid om mensen kansen te geven. Onze belangen lopen dus parallel. Je kunt stellen dat we samen een viervoudige winsituatie creëren. In de eerste plaats voor de cliënt, maar ook voor de gemeente of het UWV en voor SPN en WerkFlow.” Kolff laat een paar keer het woord verbinding vallen. “WerkFlow is een organisatie voor de verbinding, net als SPN. We noemen dat verbinding door raad en daad. We verbinden het belang van de cliënt aan het maatschappelijke belang om het aantal uitkeringen terug te dringen.”
Kolff merkt in zijn contacten met SPN dat de mensen er met plezier werken. “Iedereen is er gelijkwaardig. Je wordt er niet beoordeeld op je opleiding of ervaring, maar op je motivatie, inzet en kwaliteiten. Dat is ook precies de filosofie van WerkFlow.”

Meer informatie: www.werkflow.nl