Over ons

Ons digitaal kwartaalblad houdt dataprofessionals op de hoogte van nieuwe wetgeving, jurisprudentie, softwaremogelijkheden en andere relevante ontwikkelingen. Ook bespreken we Best Practises en praktijkcasussen.

OVER TIJDSCHtp FAVICONRIFT PRIVACY

Kwartaalblad voor databescherming

Dit blad geeft de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) en andere data-professionals een steuntje in de rug.

Ons doel is te verbinden. Er zijn ICT-magazines en juridische bladen die schrijven over dataprotectie. Maar een juridisch blad blijkt vaak minder toegankelijk voor de ICT-er en andersom. Ook bestuurskundigen, managers en implementatiespecialisten lezen graag Tijdschrift Privacy.

Vooral receptionisten zouden nogal eens datalekken veroorzaken waarbij de noeste arbeid van de ICT teniet gedaan wordt door een verkeerd doorgestuurd mailtje. Andersom worden er procedures ontworpen door ICT-architecten die niet uitvoerbaar blijken in de praktijk. Zo verstuurde de politie foto’s van verdachten gemakshalve per WhatsApp, omdat de officiële software niet goed werkte. De foto’s kwamen in de privécloud van een agent terecht, tussen de vakantiekiekjes.

Tijdschrift Privacy stelt zicht ten doel een brug te slaan tussen procedures en praktijk. We maken ‘verhalen’ inzichtelijk en toegankelijk voor een breed geïnteresseerd publiek.

Printing on demand

Tijdschrift Privacy is een gratis digitaal kwartaalblad. Speciale uitgaven worden tegen kostprijs ook voor print opgemaakt (printing on demand).

eindredactie@tijdschrijftprivacy.nl

 

Nieuwsbrief

Geef u op voor onze nieuwsbrief en wij houden u op de hoogte van nieuwe uitgaven van dit uniek en informatief vakblad.

Gepubliceerde uitgaven op de website

Twitter

Volg ons op Twitter! @TijdschriftP04. We volgen zowel consumentenorganisaties en actiegroepen op het gebied van privacy alsook vaktechnici en bestuurders in de zorg, onderwijs, overheid, bedrijfsleven en wetenschap.

 

Adverteerders via:

advertenties@tijdschriftprivacy.nl

 

cropped-0-LOGO-PRIVACY-KEURMERK-24-JAN-2015-1-300x300 (1)