NIEUWSBERICHTEN COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Bron: www.cbpweb.nl Humannet past beveiliging verzuimsysteem aan na onderzoek CBP Persbericht/2 juni 2015 Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft tijdens onderzoek geconcludeerd dat de beveiliging van de verzuimsystemen van het ICT-bedrijf VCD Humannet B.V. tekort schoot. Veel werkgevers en arbodiensten gebruiken deze verzuimsystemen voor het verwerken van medische gegevens van werknemers. Aanbieders van verzuimsystemen zijn verantwoordelijk voor een adequate beveiliging van de medische gegevens in deze systemen. VCD Humannet heeft een deel van de geconstateerde overtredingen tijdens het onderzoek opgelost en maatregelen aangekondigd waardoor per 1 september álle overtredingen zijn beëindigd. Mede naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek...