NIEUWSBERICHTEN COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Bron: www.cbpweb.nl Jacob Kohnstamm: ‘Kleine, maar essentiële stappen naar een hoger niveau van privacybescherming’ Nieuwsbericht/29 oktober 2015 Deelnemers aan de Internationale Privacyconferentie hebben de praktische voorstellen om het transatlantische niveau van gegevensbescherming te verhogen, positief ontvangen. 700 Privacyprofessionals van over de hele wereld kwamen deze week samen in Amsterdam en discussieerden over de voorstellen die een groep van gerenommeerde privacyexperts vanuit de VS en de EU hebben ontwikkeld. Verschillende stakeholders gaven tijdens de conferentie aan dat zij meer en intenser willen samenwerken en kondigden aan om privacybruggen in de praktijk te gaan brengen. “Het Privacy Bridges project heeft realistische eerste...

NIEUWSBERICHTEN COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Bron: www.cbpweb.nl Humannet past beveiliging verzuimsysteem aan na onderzoek CBP Persbericht/2 juni 2015 Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft tijdens onderzoek geconcludeerd dat de beveiliging van de verzuimsystemen van het ICT-bedrijf VCD Humannet B.V. tekort schoot. Veel werkgevers en arbodiensten gebruiken deze verzuimsystemen voor het verwerken van medische gegevens van werknemers. Aanbieders van verzuimsystemen zijn verantwoordelijk voor een adequate beveiliging van de medische gegevens in deze systemen. VCD Humannet heeft een deel van de geconstateerde overtredingen tijdens het onderzoek opgelost en maatregelen aangekondigd waardoor per 1 september álle overtredingen zijn beëindigd. Mede naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek...